Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Terapiformer

images[10]Jeg anvender primært ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi).
Denne terapiform er særlig effektiv til – via nutidige hændelser – at få løst op for fortidige traumer og konflikter, og dermed frigive energi og bane vejen for nye udfoldelsesmuligheder og nye måder at være i relationer på. Den har vist sig effektiv ved depression, angst, somatisering og personlighedsforstyrrelser.

Relationen mellem klient og terapeut er det bærende i arbejdet, og du vil som klient opleve, at jeg som terapeut vedholdende og aktivt vil invitere dig til at dele alle de følelser du mærker – i terapien – med mig.  For at sikre et effektivt terapeutisk forløb er det nødvendigt, at både klient og terapeut er meget fokuserede og engagerede i forhold til klientens problemer og ønske om forandring.

Videooptagelse af sessionerne indgår som et vigtigt redskab, da det giver mulighed for supervision, og dermed er med til at sikre det rette fokus og fremdrift. Videooptagelse sker altid med klientens skriftlige samtykke, og er naturligvis fortroligt.

I processen kan dele af psykodynamisk – og kognitiv terapi også indgå.

Effekten af denne terapiform og varianter heraf er grundigt efterprøvet ved videnskabelige undersøgelser (se under Artikler og Bøger).