Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Coaching

blomstarstanCoaching er et godt redskab til at arbejde målrettet med udvikling af personligt lederskab.
Personligt lederskab er at leve et tilfredsstillende liv gennem bevidsthed om, opmærksomhed på og genkendelse af ønsker og behov samt initiativ og motivation til at handle på disse ønsker og behov.

Individuel coaching

Individuel coaching er for dig, der befinder sig i en svær og måske uoverskuelig livs- eller arbejdssituation. Du oplever at have behov for, at få skabt et overblik og et mere afklaret fundament, som kan danne afsæt for dit spring ind i fremtiden. Den individuelle coaching optimerer betingelserne for, at træffe gode valg.

Ledercoaching

Få sparring til at udvikle dig personligt og fagligt i lederrollen. Arbejd med dine ledelsesmæssige udfordringer, opnå øget selvindsigt og få styr på din beslutnings- og handlekraft.
Ledercoaching er et individuelt coachingforløb for ledere. Vi tager udgangspunkt i netop det, der er vigtigt for dig i lederrollen, og du får mulighed for at tage kvantespring i din personlige og faglige udvikling som leder, og som er målrettet dine specifikke behov.

Hvad kan du opnå med Ledercoaching? I løbet af et coachingforløb kan du få klarhed over dine grundlæggende værdier, opnå større gennemslagskraft og samtidig udvikle dine lederkompetencer.

  • Udvikle dig i lederrollen og i din karriere
  • Forbedre dine relationer og din kommunikation
  • Lære at håndtere stress og opnå livsbalance
  • Få redskaber til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt
  • Ændre adfærd og bryde med fastlåste mønstre