Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Psykodynamisk terapi

images26GBYZQSPsykodynamisk psykoterapi er den ældste og nok mest anvendte form for samtaleterapi. Den tager udgangspunkt i, at vores opfattelse af livet – hvad vi føler, tænker og hvordan vi handler – primært stammer fra barndommen.

Vores relation – forholdet til – vores nærmeste omsorgsgivere (som regel forældrene) er særlig betydningsfuld for dannelsen af vores selvopfattelse, og hvordan vi bedømmer omgivelserne og vores oplevelser på.

Terapien lægger stor vægt på ubevidste fortrængninger, – når vi selektivt glemmer oplysninger og situationer, som vi af forskellige grunde finder ubehagelige – og som påvirker vores liv og vores beslutninger.

Opgaven er at undersøge og tydeliggøre disse mønstre for at opnå en bedre livskvalitet og bedre den enkeltes relation til andre.