Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Hvorfor terapi

æbleblomsterLivet forandrer og udvikler sig hele tiden. Det kræver sundhed og modstandskraft at møde forandringer og nye udfordringer. Indimellem kan det være nødvendigt at få hjælp til at komme videre.

Det er heldigvis blevet mere almindeligt at søge hjælp, når følelsesmæssige problemer står i vejen for et godt liv og hæmmer livsudfoldelsen. Det er en måde, at drage omsorg og tage ansvar for sit liv på. Årsagerne til at man vælger terapi er forskellige og mangeartede.

Ofte drejer henvendelserne sig om:

  • Angst, depression eller forvirring
  • Svigt eller store skuffelser som til stadighed påvirker livsudfoldelsen
  • Tab, som stadig føles sorgfulde eller uafsluttede
  • Lavt selvværd – en følelse af ikke at være “god nok”
  • Ubearbejdede traumer eller konflikter som påvirker fysisk og psykisk
  • Fysiske smerter uden medicinsk forklaring, som kan dække over følelsesmæssig smerte
  • Vanskeligheder ved at skabe eller opretholde gode relationer