Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Kognitiv terapi

IMG_8482Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi opfatter verden ved hjælp af tænkning og antagelser. Hvordan vi tænker om os selv og verden, og især hvordan vi på baggrund af vores tanker tolker de forskellige begivenheder og oplevelser vi møder i livet.

I kognitiv terapi fokuseres primært på de “negative tankemønstre”, der kan være årsagen til psykisk uligevægt og besvær.

I terapien arbejdes med at identificere og analysere klientens tanker, og de følelser der følger med den måde, klienten oplever verden på.

Ved at afklare og udfordre den negative måde at tænke på, opstår muligheden for at tænke noget nyt og dermed også at føle, opleve og handle på en anderledes mere positive og ny måde.