Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

IMG_0405ISTDP er en videnskabelig baseret terapiform udviklet af Dr. H. Davanloo, Canada, som fokuserer på at nå ind til det, der forårsager klientens vanskeligheder og symptomer. Terapeut og klient arbejder sammen – er samskabende – omkring klientens kamp for egen frihed. Metoden er relativ ny i dansk sammenhæng, men har i flere videnskabelige undersøgelser  – især Canadiske – vist sig særdeles effektiv i behandlingen af psykiske og psykosomatiske lidelser.

Udgangspunktet i ISTDP er, at den oprindelige tilknytning er blevet brudt eller forstyrret, og det har medført angst for følelsesmæssig nærhed.

Det terapeutiske arbejde koncentrerer sig om at ophæve modstanden mod følelsesmæssig nærhed og de dertil knyttede uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. Desuden arbejdes der med at styrke den ubevidste terapeutiske alliance, som er samarbejdet mellem terapeuten og den del af klienten, der stræber efter frihed, nærhed og forandring i sit liv.

Arbejdet går ud på at mobilisere klienten til at gå imod sine forsvarsmekanismer og den angst, der er knyttet til de ubevidste følelser. Resultatet af dette er en dyb oplevelse med forløb af ubevidste følelser (vrede, sorg og kærlige følelser, skyld).

Derefter kan tidligere traumer, der har haft en negativ indflydelse på livsudfoldelsen, analyseres. Klienten får derved mulighed for at forstå sine destruktive handlemønstre, symptomer og deres oprindelse. Arbejdet går ikke alene ud på at fjerne symptomer, uhensigtsmæssige tanker eller adfærd, men på at styrke og videreudvikle  den sunde del af klientens personlighed.