Personlig udvikling – Samtaler
ISTDP - Intensiv dynamisk psykoterapi skaber forandring

23 32 88 35
imk@imkryger.dk

Artikler og bøger

 

BøgerBøger:

“Co-Creating Change”, Jon Frederickson MSW,Seven Leaves Press, 2013
“Intensiv dynamisk korttidsterapi”, Patricia Coughlin Della Selva , Hans Reitzel, 2001
“Lives Transformed”, David Malan og Patricia Coughlin Della Selva, Karnac, 2006
“Unlocking the Unconscious”, Habib Davanloo MD,Wieley, 1990
“Resolving resistance in Psychotherapy”, Herbert S. Strean, Brunner/Mazel, New York, 1990
“Theory and practice of experiential dynamic psychotherapy”, Ferruccio Osimo og Mark J. Stein, Karnac, 2012
“Kognitiv behandling af angst og panik”, Esben Hougaard, Dansk Psykologisk Forlag, 2004

Artikler bl.a. om effektforskning:

“The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression“, En meta-analyse af Ellen Driessen, Pim Cuijpers, Saskia C.M. de Maat, Allan A. Abbass, Frans de Jonghe, Jack J.M. Dekker
“Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Somatic Disorders”, Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials, DR. Allan Abbass, Stephen Kisely, Kurt Kroenke 
“Intensive short-term Psychotherapy of treatment – Resistant depression”, et pilotprojekt DR. Allan Abbass, M.D.
“Beyond Interpretation”,Part 1-2. International Journal of Short-Term Psychotherapy, Vol. 1, 59-106, David Malan 1986
“Short‐Term Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders”,  
A Critical Review of Randomised Controlled Trials Town J, Abbass A, Hardy G, In Press J of Personality Disorders

Artiklerne og mange flere kan ses på hjemmesiden www.istdp.ca – under publications.